* Formålet med herværende nettside *

 

 

 

 

 


Formålet med herværende nettside er å eksponere den fantastiske modellen C6 produsert av Citroën, få den frem i "lyset", siden Citroën selv i epoken ikke har markedsført den nevneverdig.

Citroën C6 ble presentert i mars 2005 au Salon international de l'automobile de Genève som det året forøvrig feirer sitt 100-års jubliem, og lansert den 16/11-2005, året da den gamle DS-moddelen fyllte 50 år (8/10) og fem år efter at forgjengeren XM gikk ut av produksjon.

Produksjonen av C6 ble opprinnelig budsjettert med et antall eksemplarer på 30 000 pr år. Men, slik ble det på langt nær. Totalt sett over alle årene tilsammen ble det solgt bare 23 384 biler, hvilket ble en økonomisk krise for Citroën. Dette til trods for sin unektelige gode kvalitet.

Til sammenligning ble forgjengeren XM solgt i 333 405 eksemplarer (i flg Norsk XM klubb), til trods for sine mange barne-sykdommer...

Katastrofen synes å bunne i en estetisk anti-konformisme og en smule barokk stil. Da hjalp det tydeligvis ikke med god kvalitet.

C6 fikk sin dårlige mottagelse i et marked hvor dens segment var dominert av "la sobriété et le formel conformisme" i de tyske storbilene.

Jeg formoder, at C6 blir en klassiker slik som forgjengerne DS, SM og CX Préstige. Kanskje tiden nu er moden for å anskaffe et fint eksemplar... f.eks. importere fra et EU-land ...

 
 

 

 

DS - SM - CX Préstige - C6

C6 er siste storbil med hydropneumatisk fjærings system. Lillebroren C5 beholdt systemet frem til 1. juni 2017. Efter den dato produseres ikke lenger det geniale system som ble introdusert i 1954 på Traction 15 og som ble et varemerke for Citroën.

Det synes at dagens PSA har glemt det fundamentale som hydraulikkens far Paul Magès poengterte, nemlig at
myk fjæring gir dårlige veiegenskaper, og rigid fjæring er ubehagelig. Magès fikk idéen om at hvis avfjæringen ikke var konstant, men en variabel, kunne den være hardere ved høye hastigheter og mykere ved lavere hastigheter. Det oppnådde han med nettopp et hydraulisk system.

Citroën C6 er en av flere offisielle biler som benyttes av de franske presidenter. Den første var Jacques Chirac, som allerede den 14. juli 2005, på Frankrikes nasjonaldag, brukte en sort C6. De påfølgende presidentene, Nicolas Sarkozy, François Hollande og Emmanuel Macron bruker en blå C6.

Så vidt vi vet, er det i juli 2018 bare 76 eksemplarer av C6 i Norge totalt sett, hvorav kun 9 stk. er av Phase 2. Se egen oversikt her >>

Den første kundesolgte C6 i Norge ble solgt av Stårheim Bilverksted AS i Sogn og Fjordane ved Nordfjord. Det var en 3,0 V6 bensin. Bilen ble levert til Stårheim av selveste direktøren for Citroën Norge!

Undertegnede er takknemlig om noen kan tenke seg å bidra med relevant stoff til herværende nettside. Henvendelser kan skje via epost nedenfor.

Trond B Svendsen
webredaktør
Lier, den 04.07.2018


 
 
   
Henvendelser til: