Innkallelser pga tekniske feil

 

Det har vært tilsammen fire innkallelser

2006.12 :
470 biler produsert mellom 3. mai og 25. juli i 2006.
Årsak: Kontroll av konformitet på en returslange for diesel


2008.02 :
3 277 biler med 2,7 HDi motor produsert frem til mars 2007
Årsak: hard bremsepedal, med risk for forsinkelse i bremseforsterkeren.
Vakumpumpe-ventil byttet.


2008.07 :
1 459 biler produsert mellom 21.10.2005 og 11.10.2007.
Årsak: Forsterkning av beskyttelse for diesel returslange.


2008.12 :
48 biler produsert fra slutten av februar til midten av juni i 2008.
Årsak: konformitetskontroll av en av de elektroniske kalkulatorene i BSI-boksen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Henvendelser til: