Det nye avgiftsgrunnlaget - NEDC vs. WLTPDen nye EU-normen for forbruk av drivstoff, som danner grunnlaget for bilavgifter, heter WLTP og erstatter den gamle NEDC.

Hensikten med reformen er å få et mer realistisk bilde av forbruk og utslipp på biler under normale og virkelige kjøreforhold ute på veiene basert på gjennomsnittsforhold, dvs. uten å ta hensyn til ulike sjåførers kjørestil, ulik trafikktetthet eller ulike klima-forhold.

Konsekvensen av reformen er at CO2-utslipp for en og samme bil vil øke under de nye målemetodene som funksjon av at mer realistiske kjøreforhold legges til grunn. Samtidig vil el-rekkevidden til en ladbar hybrid vil synke signifikant med WLTP.

Dette er vel og bra, men i Norge medfører samtidig denne reformen betydelige økninger i bilavgiftene allerede fra 1. september 2018.


NEDC = New European Driving Cycle
WLTP = Worldwide harmonized Light vehicle Test Procedure


Overgangen skjer i tre steg :

1: September 2017
WLTP anvendes herefter på alle nye bilmodeller som introduseres i markedet for første gang. Bilprodusentene kunne allerede fra juli 2017 begynne å benytte den nye WLTP-normen.

2: September 2018
WLTP kommer til anvendelse ved all registrering av nybil fra og med 1. sept. 2018.

3: September 2019
Siste frist for salg av et begrenset (!) antall nybiler på restlager som var underlagt den gamle normen NEDC.


I Norge er det imidlertid slik, at WLTP erstatter NEDC på alle personbiler fra januar 2019 og på lette nyttekjøretøy (inkl. varebiler) fra januar 2020. Men som en gradvis overgang øker avgiftene allerede 1. juli 2018 og ytterligere fra 1. september 2018.

Det er logisk at norske bilpriser øker som følge av den nye normen, fordi de norske avgiftene så sterkt er knyttet til CO2-utslipp. Men man kan spørre seg hvorfor ikke de ansvarlige myndigheter nettopp derfor går inn i eksisterende satser og reduserer dem slik at den nye og forbedrede målenormen kunne ende opp med bilpriser à la de eksisterende.

Innføring av den nye WLTP benyttes tydeligvis aktivt som anledning til å hanke inn ytterligere bilavgifter i et land som allerede ligger i teten av avgifter internasjonalt sett.

Slik avgiftsøkning gjør at WLTP som i seg selv var et fornuftig tiltak, fører til at kanskje mange nøler eller avventer med å kjøpe ny bil, slik at en ønsket utskiftning av vår bilpark med mange gamle biler går tregere.
- Altså, at miljø-effekten blir motsatt av den ønskede. Forstå det den som kan.

Motor.no har laget en oversikt over påslagene. Der leser vi bl.a. at populære modeller som Skoda, Ford og Volvo får påslag på godt over 70 000 kroner, mens f.eks. de nye Peugeot-modellene 2008 og 3008 får et påslag på under halvparten. Citroën er ikke nevnt i den listen.

Fra ACEA – Association des Constructeurs Européens Automobiles har vi hentet følgende oversikt som beskriver den nye WLTP contra den gamle NEDC :

  NEDC WLTP
     
Testsyklus En enkelt test Flere dynamiske testsykluser
Testtid 20 minutter 30 minutter
Distanse 11 km 23,25 km
Faser 66% bykjøring, 34% utenfor by 4 flere faser med 52% bykjøring
og 48% utenfor by
Gj.snitts fart 34 km/t 46,5 km/t
Maks.fart 120 km/t 131 km/t
Utstyrsnivåer Ikke tatt hensyn til Tilleggsutstyr tas hensyn til
Endringer i fart Fast hastighet Differensiert fart
Temperaturer Lufttemp. mellom 20-30 grader Måles ved 23 grader korrigert til 14 grader for CO-måling
     

 


   
   
Henvendelser til: