DiRAVi


"La Direction à rappel asservi "

- Innholdsmessig sett kan vi på norsk si at DiRAVi er
"selvopprettende progressiv servostyring"


DiRAVi var den første kommersielt tilgjengelige progressive servostyringen, som ga føreren behov for liten kraft på rattet ved lukeparkering, samtidig som systemet tok hensyn til behovet for mindre pådrag under sving i høyere hastigheter. Systemet er laget med selvopprettende effekt, slik at f.eks. for hjulene alltid retter seg opp i kjøreretningen efter at man har lukeparkert.

Systemet ble anvendt på modellene SM, CX og XM V6. Dessverre ble det ikke videreført hverken i C5 eller C6.

Kraften til DiRAVi kommer fra Citroëns hydropneumatiske system for fjæring og bremsing, hvor kraft overføres med den spesielle grønne oljen LHM.

Dette spesielle Citroën system ble anvendt for første gang i Citroën SM i mars 1972. Citroën CX fikk også systemet da den kom i 1974, pluss at efterfølgeren XM fikk det på de dyreste modellene med V6 motor. Foruten Citroën, er systemet anvendt hos Maserati Quattroporte II og Maserati Khamsin.

Høydepunkter

- Fullt hydraulisk system, dvs. ingen direkte mekanisk sammenheng mellom rattets aksel og styringen under normal drift

- Hydraulisk operert i motsetning til konvensjonell servoassistert styring

- Selvopprettende funksjon, således at rattet automatisk går tilbake til null- stilling, dvs tilbake til rett frem posisjon både under kjøring og ved parkering

- Føler er innbygget, som registerer bilens hastighet og rattets utslag, som igjen gir signaler slik at pådraget av kraft avtar ved høyere hastigheter og øker ved lavere hastigheter (derav progressiv).

- Kraften til styringen kommer fra det samme hydrauliske Citroën system som også driver fjærings- og bremsesystemet.

- Systemet er laget slik at bilen kan styres med manuell kraft dersom det hydrauliske systemet skulle svikte.

- En sikkerhetsventil gir kraft til hver av de tre kretsene i bilen, som går til hhv. styring, bremser og fjæring.

- Styringen er den første kretsen som mister kraft ved eventuell feil, siden styringen kan overtas manuelt av føreren.

Fordeler med DiRAVi


- Krever minimal fysisk kraft fra føreren
- De fleste brukere finner DiRAVi utmerket å bruke
- Kort gang, 2,0 omdreining fra ytre venstre til yttre høyre for SM, og 2,5 omdreining for CX
- Huller i veibanen kan ikke påvirke kjøreretningen, da systemet kun er påvirkelig via rattet.

Ulemper med DiRAVi

- Noen førere som måtte mene at feedback fra veibanen er av betydning, vil bli skuffet med DiRAVi ...
- Systemet kan kreve litt tilvenning, da noen fører kanskje vil kunne finne systemets følsomhet å være stor


Tips

- Parkering. - Om man ønsker å lukeparkere med hjulene inn mot fortaus - kanten, noe DiRAVi ikke gir mulighet til, kan rattet dreies i ønsket posisjon og holdes der mens tenningsnøkkel tas ut. Rattlåsen vil da sørge for at rattet og hjulene ikke retter seg opp. Systemet tar ingen skade av dette.

- Justering. - Dersom "rett frem" skulle vise seg ikke å være helt 100% riktig, f.eks. efter hjulbytte, kan nullpunktet meget lett justeres.

 DiRAVi ble skapt av Paul Magès som også fant opp det hydropneumatiske system for Citroën,

DiRAVi ble markedsført i Storbritannia som VariPower, og i USA som SpeedFeel.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Henvendelser til: