Créative TechnologieSom en gest til Citroëns historie og grunnlegger, innviet Citroën på fødselsdagen til sin grunnlegger André Citroën den 5. februar 2009 sin nye signatur for merket :

"Créative Technologie"

Som drivkraft for Citroën sine aktiviteter har Créative Technologie kallet å skulle frembringe og reflektere alle Citroën sine ansiktsuttrykk og å markere varemerkets naturlige og rettmessige plass i verden.

Helt siden grunnleggelsen for drøyt 90 år siden har Citroën vist sin kapasitet til å kombinere kreativitet og teknisk innovasjon - dens verdier er dypt forankret i Citroëns "DNA". Citroën våger således å forestille, finne opp og fortolke bilen.

Teknologien er den prinsipale innsats for bil-produsentene.

Créative Technologie er å gå lenger enn bare å utnytte teknikk og videnskap. Det er å finne de fornuftige og uventede løsningene for nye biltyper og nye tjenester.

Mer enn bare en signatur, er Créative Technologie et uttrykk for Citroëns løfte.

I 2016 ble dette slogan erstattet av det nye "Inspired by you".

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Henvendelser til: